TERE KALLIS KLIENT, SÕBER JA KOOSTÖÖPARTNER

TUTVUGE MEIE
PAKUTAVATE TEENUSTEGA


VEEBILEHTEDE ARENDUS

Tervikuna läbimõeldud ja korrektselt toimiv kaasaegne koduleht esindab Teie ettevõtet silmapaistvalt erinevates seadmetes – olgu selleks siis nutitelefon, tahvel või arvuti.

TARKVARAARENDUS

Pakume välja endapoolsed lahendused Teie idee teostamiseks ja loome süsteemi, mis lihtsustab oluliselt mõnd protsessi ja säästab seeläbi olulist ressurssi.

E-KAUBANDUS

E-kaubanduse plahvatuslik kasv viib üha enam tegusaid inimesi mõttele, et aeg on küps oma veebikaubamaja avamiseks. Tulge meile külla ja arutame võimalusi!

SOTSIAALMEEDIA

Sotsiaalmeedia on oluliselt muutnud tarbijate seniseid käitumisharjumusi. Meie pakutavad lahendused on arendatud eesmärgiga olla nähtav ja paista silma.

GRAAFILINE DISAIN

Anname Teie sõnumile, ideele, tootele või teenusele isikupärase ja meeldejääva kuju, mis paneb Teid konkurentidest eristuma ja jääb seeläbi tarbijale rohkem silma.

KORPORATIIVGRAAFIKA

Loome Teie ettevõttele ühtse ja äratuntava identiteedi, mis on toeks pikas perspektiivis ette seatud ülesannete ja eesmärkide plaanipärasel saavutamisel.

KONSULTATSIOON

Nõustame oma kliente nii tehnilist laadi küsimuste korral kui ka tulevikuplaanide ning eesmärkide väljatöötamisel. Tulge meile külla, arutame plaani ja seame sihte!

KOOLITUSED

Pakume erinevaid haldustarkvarade kasutamise koolitusi. Pädev meeskond Teie ettevõttes on parim tööriist alustamaks iseseisvalt jõulist turundustegevust.

Pakume Teie ideedele läbimõeldud ja edasiviivaid lahendusi

Tervikuna läbimõeldud kaasaegne koduleht loob olulise konkurentsieelise ja esindab Teie ettevõtet silmapaistvalt erinevates seadmetes – olgu selleks siis nutitelefon, tahvel või arvuti. Olge konkurendist nutikam ja tulge meile külla, et arutada koostöövõimalusi!

STIILNE, SILMAPAISTEV
& NUTISEADMETEL KOHANDUV


…on märksõnadeks, mis võiksid iseloomustada üht tänapäevast korralikku veebilahendust. Teie ettevõttel on kümneid, vahel isegi sadu konkurente, kes tegelevad igapäevaselt täpselt samade või väga sarnaste teenuste-toodete pakkumisega. Valdkonnaga esmakordselt kokkupuutuv klient teeb oma esmase selekteeringu ja valiku tihtipeale juba internetis võrreldes erinevate pakkujate kodulehti ja sealt leitavat informatsiooni. Seetõttu on esmatähtis hoida enda ettevõtte veebifassaad korrektsena, et äratada kliendis usaldust ja tüürida oskuslikult eduka müügitehingu poole.

Studio_4-700x393
KONSULTATSIOON & NÕUSTAMINE

Oleme igapäevaselt avatud uutele kliendikohtumistele, et arutada erinevaid koostöövõimalusi ning pakkuda omalt poolt lahendusi Teie soovide teostamiseks.

Studio_2-700x393
IDEE TEOSTAMINE & ARENDUS

Meie arendustegevuse eest vastutav meeskond koosneb pikaaegse töökogemusega spetsialistidest, keda usaldades saate olla kindlad korralikus ja toimivas lõpptulemuses.

office-life5
ABIVALMIS KLIENDITUGI

Tehniliste ja haldamist puudutavate küsimuste korral saab abi meie klienditoe telefonilt 600 6215 (E-R 09:00-18:00) või e-maili teel info@webest.ee

KIIRUS

Tihtipeale esineb olukordi, kus projekti valmimisega on erakordselt kiire. Seetõttu omame ka võimekust ja valmisolekut panustada kriisiolukorras ühte ajaühikusse oluliselt rohkem ressursse.

KORREKTSUS

Meile meeldib teha asju korrektselt. Teha nii, et tulemus oleks tõesti hea. Usume, et oskusliku arenduse ja meeldiva teeninduse sümbioos on edasiviiv jõud ning alus pikaaegsele koostööle.

KVALITEET

Oleme võtnud eesmärgiks pakkuda oma klientidele toimivaid ja läbimõeldud lahendusi. Hinnapoliitikas oleme paindlikud ja suurklientidele pakume ka kuu lõpus koondarvega tasumise võimalust.

RAHULOLU

Kasulikke ning müügieesmärke toetavaid lahendusi luues oleme endale ehitanud rõõmsameelse kliendibaasi, keda südamest täname ja kelle hulka ka Teid suure heameelega ootame.

KLIENDID MEIST


Teenused

Arendame Teie müügistrateegiat
toetavaid lahendusi


Projekti alustamisel lähtume alati kliendi ideedest, soovidest ja ootustest. Arenduse käigus pakume tihtipeale välja ka endapoolseid mõtteid, mis aitaksid kaasa tarbijapoolsele kasutusmugavusele või presenteeriksid Teie pakutavat just sedavõrd omanäoliselt, et see eristuks teistest ja looks Teile seeläbi olulise konkurentsieelise.

Referentsid

Loome silmapaistvaid ja erinevatel
seadmetel kohanduvaid veebilahendusi


Tervikuna läbimõeldud kaasaegne koduleht loob olulise konkurentsieelise ja esindab Teie ettevõtet silmapaistvalt erinevates seadmetes. Oleme aastate jooksul läbi mänginud erinevaid situatsioone ja olukordi ning omandanud kogemuse, mis aitab arenduse vältel ennetada võimalikke tõrkeid ning jõuda põhieesmärgini probleemideta.

Teil on väärt idee? Teeme selle üheskoos teoks!